Klient - Valustrat

Zvýšenie efektivity pri oceňovaní nehnuteľností

Valustrat je popredná poradenská spoločnosť so sídlom v Dubaji, ktorá podniká v oblasti strategického poradenstva a znaleckých posudkov nehnuteľností. Vykonávajú hĺbkový prieskum trhu s cieľom dosiahnuť najvhodnejšie trhové príležitosti pre svojich klientov.

Úvod

Ako to začalo...

S rozvojom výstavby v Dubaji sa výrazne zvýšili aj počty oceňovaných nehnuteľností, ktoré Valustrat na dennej báze zabezpečuje pre svojich klientov - banky. Bolo potrebné navýšiť počty zasielaných reportov do bánk o skoro 100% pri zachovaní prevádzkových nákladov. Na pretras prišla efektivita a otázky, ako to dosiahnuť s rovnakým počtom agentov v teréne. Riešením sa stala aplikácia, ktorá umožní zadať všetky potrebné údaje priamo v tablete a z terénu. Zároveň agentom neumožní dopúšťať sa chýb pri vyplňovaní údajov, ktoré sa v poslednej dobe začali nepríjemne hromadiť. Ako to obvykle býva, na vývoj bolo extrémne málo času.

Výzva...

Po úvodnej analýze procesu spracovania údajov sme zistili, že najväčším problémom, ktorý bude treba odstrániť je chybovosť pri importe údajov. Makléri si údaje písali na papier, potom ich prepisovali do Wordu a následne posielali výstup v PDF klientovi aj s nacenením. V priemere za deň stihol 1 odhadca zmapovať 5 nehnuteľností, čo znamenalo veľmi nízku produktivitu.

Riešenie...

Výsledkom bol Informačný systém Speedy, ktorý bol podpornou aplikáciou pre oblasť znaleckých posudkov a odhadov trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Celkový systém bol rozdelený do troch častí:

Mobilná aplikácie v sebe zahŕňa:

  • offline synchronizáciu dát,
  • metadata o nehnuteľnostiach, ktoré urýchlilo vytváranie reportov
  • napojenie na Google Maps, z dôvodu získanie súradníc

Desktopová aplikácia bola rozdelená na rozhranie pre:

  • Manažment - výkonnostné štatistiky
  • Zamestnancov - úprava a export údajov pre rôzne účely

Klientský portál:

  • Banky online videli aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti, dáta, ktoré hrali kľúčovú úlohu pri financovaní danej nehnuteľnosti

Jednotlivé časti aplikácie slúžili na zjednodušenie procesu odhadu nehnutelnosti od automatizácie zadávania požiadaviek, po realizáciu odhadov a až po vytvorenie finálneho produktu. Vďaka aplikácii od APEX solutions zvládol 1 odhadca oceniť až 20 nehnuteľností. To bol nárast o 300%! Zároveň sa citeľne znížila chybovosť výstupov.

Dodané služby: 

Hosting

Ak potrebujete k vašej novej aplikácii hosting, sme pripravení. Všetky samozrejmosti ako pravidelné zálohovanie, monitorovanie databáz, JasperServer pre dynamický reporting, prístup FTP vám pripravíme presne podľa vašich potrieb

Perex: 

Postaráme o nepretržitý chod vašich aplikácií. Zabezpečíme komplexnú škálu s fungovaním vašich aplikácií.

Logo: 

Integrácia systémov

Využívate súčasne niekoľko navzájom neprepojených aplikácií a systémov? CRM, ERP, účtovný systém, internet banking a k tomu pár vlastných aplikácií. Zobrazenie dát sa stáva čoraz väčším problémom a vývoj každého systému stojí nemalé prostriedky. Najrýchlejším a najefektívnejším riešením je aplikácia, ktorá všetky systémy prepojí.

Perex: 

Spojíme vaše existujúce softvérové riešenia, ako Pohoda, SAP, ERP, GOLD, banku do jednej aplikácie.

Logo: 
89112
nalietaných kilometrov za klientom
381
aktívných používateľov denne
5
mesiacov vývoja aplikácie

SK_Saad Mehmood Chief Operating Officer, Valustrat

Spoločnosť Apex rýchlo pochopila naše potreby a dokázala vyhovieť našim požiadavkám. Tím bol veľmi profesionálny a hneď pochopili náš ciel. Ich produkt nám pomohol dosiahnuť požadované výsledky vo veľmi krátkom čase.
Saad Mehmood Chief Operating Officer, Valustrat