18. apríl 2024

Ako migrovať Oracle Forms na Oracle Apex - Definujte ciele a zámery

 

✅Definujte jasné dôvody prechodu a merateľné ciele - napríklad vyššia efektivita, lepšie užívateľské rozhranie alebo zníženie nákladov na údržbu. To pomôže určiť, ktorú aplikáciu modernizovať ako prvú.

✅Následne identifikujte kľúčové vylepšenia a konkrétne oblasti, kde môže APEX poskytnúť výhody, ako je lepší reporting, mobilná odozva alebo moderné funkcie užívateľského rozhrania.

✅Vytvorte podrobné užívateľské role v rámci organizácie, poprípade rolu klienta

✅Zlaďte dizajn s potrebami a očakávaniami každej skupiny užívateľov.

✅Ak chcete zistiť, či sa vydávate správnym smerom, vytvorte interaktívnu demo verziu, aby ste získali včasnú spätnú väzbu od užívateľov.

✅Uistite sa, že rozhranie je intuitívne a pracovné postupy sú zjednodušené, aby sa minimalizovalo trenie medzi užívateľmi a maximalizovala efektivita procesov.